Mùa thi sắp tới, để cổ vũ tinh thần các sĩ tử,chúc các sĩ tử thi tốt trong mùa thi sắp tới chúng ta cùng tải những tin nhắn chúc thi tốt, những lời chúc tốt đẹp chúc các sĩ tử 1 mùa thi may mắn

Mau so 1

.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: thi ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: t0t .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":@ Lucky @::"
"'-!|!-""-!|!-'"

Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14668 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 2

. ..:Thi tốt:.. .
_:♥____:♥:____♥:_
. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. ..°☆ °☆°
,0oooo,
`·.¸¸,·´
/.../

You are number 1!
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14660 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 3

**********
||+======.
|| "||uccess"
|| "||''..'..''' ...
:********||
' ' ' ' ' ' ' ' '||
' ' ' ' ' ' '' ' ||
**********
||'====" *,* ";
||'==== ".. .. ",
||' . . . .OR*....
||', . . , . ., . . , .
\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. .......*....
Success For You!
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14661 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 4

_____***_____
^||^ . . # . . ^||^
...||ự.....#......||in
*·¯`*. . . . . .
|| . . . . . . . . .
*.¸¸.* Hiến .
++||++ . . . ..
|| . , . . .
|| Hắng.

Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt,
tất cả mọi người đều tin tưởng ở bạn!
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14662 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 5

++ . . . . . . . . .
|#| . . . . . . . . .
|#| . .. . . . . . ..
|#|. * * * * * *
*******UCkY

|#**********;
|#| . . . . . . . . .
|#|**********;
|#| . . . . . . . . .
|#| . . . . . . OR
\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. ......*....!

Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14663 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 6

.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸¸. ·´¯`·.
|-GIAY BAO NHAP HOC-|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸¸. ·´¯`·.|
Mùa thi xin chúc bạn có: Giấy báo về nhà, chuẩn bị xôi gà, và sẽ phải xa nhà!
Cố lên nhé!
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14664 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 7

''(~_~)'' buon ngu~ a?_ `(•.°)'~ __ tinh day di."(^_^)&("- .-") Chung minh cung hoc.。☆。*。☆。
★。\|/。★

Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14665 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 8

_(^_^) . (^.^)_
,/| |\, * ,/| |\,
/ \ . * . / \
,/. .\, * ,/ . \,
YOU & me
CHUNG MINH CUNG VAO DAI HOC NHA!HÃY CỐ LÊN!
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14666 gửi 8709 để tải SMS này!
Mau so 9

._____________.
,/___Hiếu Học___\,
| [ ] |___________| |
|___|___________| |
Hay khang dinh truyen thong gia dinh minh.
☆Thi tốt em nhé! ☆
°°10☆。°°10
。°。☆10。。
Sms Chuc Thi Tot: Tải .jar | Tải .jad hoặc soạn SMS 14667 gửi 8709 để tải SMS này!


Tin nhắn hình chúc thi tốt cho mùa thi, tải tin nhắn chúc thi tốt mùa thi

Trang tổng hợp tin tức kenh truyen sex hot nhất hiện nay